Protectia datelor

Va informam că, începand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentului UE nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit caruia orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC ATELIER JAMAIS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră .

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul legii, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Scopul colectării datelor se refera STRICT la facturarea produselor comandate, ele fiind sterse din panoul de mentenanta dupa ce comanda a fost finalizata si expediata.

SC ATELIER JAMAIS SRL NU trimite mesaje, e-mailuri sau instiintari sub orice alta forma despre produse, promotii sau evenimente organizate si nici NU furnizeaza datele cu caracter personal unor terti.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc.